Inspiration for Christmas gifts

Do you need inspiration for a great Christmas gift ?

RUFIE makes it easy for you with a nice selection here below.

 


Inspiratie nodig voor een geweldig kerstcadeau ?

RUFIE maakt het je makkelijk met een mooie selectie hieronder.

 

911 RSR

1. Unique & Limited Gallery – 911 RSR

Unique & Limited Gallery create very special artworks. It starts with a drawing, but then proceed with a complex 3D-process. Every historic detail is important. It takes more than 2 months for a skilled artist to create this masterwork. Click on the image to find out more on their website.

 

Unique & Limited Gallery komt met heel speciale kunstwerken. Het begint met een tekening, maar dan volgt er een complex 3D-proces. Aan ieder historisch detail is gedacht. Het vraagt meer dan 2 maanden werk van een ervaren artiest om tot dit resultaat te komen. Klik op de afbeelding om meer te weten te komen op hun website.

2. Porsche Calendar

A classic gift. Every year Porsche brings out the official calendar. Always the highest professional pictures. Like a good wine, the pictures become better after years…

Een klassieker. Ieder jaar brengt Porsche de officiële kalender uit. Steeds met de meest professionele foto’s. Zoals een goede wijn worden de foto’s nog beter na een aantal jaar…

Porsche Kalender 2017
911 RSR

3. Porsche 6 cylinder engine to build yourself

 

Build yourself this legendary engine of 290 parts. Learn more about car mechanics and enjoy all the moving parts and sound.

Bouw zelf deze legendarische motor bestaande uit 290 stukken. Leer meer over automechanica. Geniet van alle bewegende delen en geluid.

4. Escapes Winter

Photographer Stefan Bogner has a passion for curved mountain passes. His pictures are published in magazine ‘Curves’ and his books ‘Escapes’. For his newest book he flew over the famous mountain passes full of snow. The result is astonishing.

Fotograaf Stefan Bogner heeft een passie voor bergbanen vol bochten. Zijn foto’s publiceert hij in magazine ‘Curves’ en zijn boeken ‘Escapes’. Voor zijn nieuwste boek vloog hij over de bekende bergpassen, ditmaal bedolven onder sneeuw. Het resultaat is verbluffend.

Porsche Kalender 2017
911 RSR

5. Porsche 919 hybrid scale model

 

The Porsche 919 Hybrid, winner of the 24h Le Mans 2015 was lovingly and professionally repainted by Jochen Kieslich (www.jochenkieslich.de) to give the model its perfect “Finish-Line”-Look. Click on the picture and check it out on the website of Cartima.

De Porsche 919 Hybrid, winnaar van de 24U van Le Mans 2015, professioneel beschilderd door Jochen Kieslich. Hiermee krijgt deze een verweerde ‘Finish-look’. Klik op de foto en kom op de website van Cartima.

6. Porsche Vitrine

 

Show your Porsche Modelcars in a new way. This vitrine has place for 12 models.

Pak uit met je Porsche-miniaturen op een nieuwe manier. Deze vitrine biedt plaats aan 12 modellen.

Porsche Kalender 2017
911 RSR

7. Porsche 911 RSR 1:8

 

Detailed collector’s model of 911 RSR in 1:8 scale. Exterior white. Interior black. Made out of metal. All yours for 10.718 euro !

Gedetailleerd collectorsitem van de 911 RSR op Schaal 1:8. Buitenkleur wit met zwart interieur, in metaal. Helemaal van jou voor 10.718 euro !

8. Porsche Drive

 

Always dreaming of a ride with a new Porsche ? Today you can with Porsche Drive. Choose your favorite model and go !

Altijd al gedoomd van een ritje met een nieuwe Porsche. Vandaag kan dat met Porsche Drive.

Kies jouw favoriet model en go !

Porsche Kalender 2017
911 RSR

9. Porsche 911 RS Pedal Car

 

Infect your kids with the Porsche-virus. Spoil them with this RS-looking pedal car.

Infecteer je kinderen met het Porsche-virus. Verwen hen met deze pedaalauto met RS-look.

10. Modern Porsche Desk

 

 

Last but not least, check out this dream desk.

Last but not least, bekijk dit bureau om van te dromen.

Porsche Kalender 2017